MERKUR

I  SLUNCE  I  MĚSÍC  I  MERKUR  I  VENUŠE  I  MARS  I  JUPITER  I  SATURN  I  URAN  I  GALAXIE  I  MLHOVINY  I  HVĚZDOKUPY  I  KOMETY  I

Přechod planety Merkur 9.5.2016

Skywatcher 120/600, C11, ASI224MC

Merkur 20.5.2014

Dalekohled: NexStar 6SE  
Kamera: ASI120MC
Barlow 3x. 
Autostakkert
Registax6
ZPS15